IKC De Klimboom

IKC de Klimboom is een basisschool in Arnhem. De Klimboom is een dynamische en vooruitstrevende school, waarbij de ontwikkeling voor leerlingen en medewerkers iedere dag centraal staat. Er wordt bij IKC De Klimboom constant gefocust op ontwikkeling en verbetering. Het onderwijsaanbod van deze school gaat uit van gelijke kansen en mogelijkheden voor iedere leerling.

IKC De Klimboom profileert zich met een kunst- en cultuurprofiel. De leerlingen worden begeleidt om zich bewust te worden van hun eigen interesses, talenten en ontwikkelpunten.

Ceka Nederland is betrokken geraakt bij de inrichting van de Klimboom, toen de bouw al in volle gang was. Er was een strakke deadline, waardoor er met de klant een plan is gemaakt. De Klimboom is een school zonder lokalen, waar dus op een andere manier les wordt gegeven. Het was onze taak om hier goed op in te spelen.

Ceka heeft voor het ontwerp samengewerkt met Femke van Vorm EnZo. Vervolgens is Ceka met een klein projectteam aan de slag gegaan met het ontwerp. Het ontwerp was een stip op de horizon: een punt waar de Klimboom ooit naartoe wil. Van dit punt is er gekeken wat realiseerbaar is binnen het budget. Ceka heeft gekeken hoe dit plan met bestaand, gebruikt en nieuw meubilair gerealiseerd kan worden.

Meedenken om binnen het budget een passend plan te maken.

Het vertalen van de wens van de klant naar de realisatie van het project.